BEL ONS 088-5 777 888 bekijk bereikbaarheidstijden

MAIL ONS reactie binnen 1 dag stuur een e-mail

VRAAG ONS veelgestelde vragen bekijk de vragen

 

Is een AED training verplicht?

De AED is zodanig ontwikkeld, dat in principe iedereen het apparaat moet kunnen bedienen. Dit neemt echter niet weg, dat de hulpverlener wel moet kunnen reanimeren. Uit de praktijk blijkt echter, dat door het oefenen met een AED veel sneller gewerkt kan worden, wat bij hartproblemen van levensbelang is. Studies hebben aangetoond, dat bij een adequaat en snel gebruik, de overlevingskans sterk wordt vergroot.

Een hulpverlener die, behalve reanimatie ook een AED-training heeft gevolgd, zal veel sneller gebruik maken van het apparaat en dit op een goede manier doen. Een AED moet in dit opzicht gezien worden als arbeidsmiddel in de organisatie. De werkgever dient volgens artikel 8 en 11 van de Arbo-wet voorlichting en onderricht te geven over arbeidsmiddelen; de werknemer dient het arbeidsmiddel op de juiste wijze te gebruiken.