Cursusduur

1 DAG

Prijs

€120,-

Aantal deelnemers

12-20

Cursustijd

09:00-16:30

Cursusinhoud:
Menselijk lichaam
Brandwonden
Letsel aan oog
Vergiftiging
Uitwendige bloedingen
Shock
Reanimatie = AED
Verband- en hulpmiddelen
Kneuzingen & botbreuken

De richtlijnen van het Oranje Kruis schrijven voor dat een EHBO’er zijn theoretische kennis en praktische vaardigheden op peil dient te houden. Dit wordt mogelijk gemaakt  tijdens een EHBO herhalingscursus.

Het Diploma E.H.B.O. kan door deelname aan een jaarlijkse herhalingscursus worden verlengd. Deelnemers dienen bij aanvang in het bezit te zijn van een geldig Oranje Kruis Diploma EHBO.

Jaarlijks worden de meest voorkomende EHBO handelingen herhaald. Daarnaast komen er een aantal competenties wisselend per jaar aan bod.

De jaarlijks terugkerende onderwerpen zijn:

-          Vervoer over korte afstand

-          Reanimatie & AED

-          Stoornissen in de ademhaling

-          Stoornissen in het bewustzijn

In de even jaren worden de onderstaande onderwerpen extra getraind:

-          Uitwendige  bloedingen

-          Brandwonden

-          Kneuzing en verstuiking

-          Ontwrichting en botbreuken

-          Oogletsels en vergiftiging

In de oneven jaren worden de onderstaande onderwerpen extra getraind:

-          Elektriciteitsongevallen

-          Letsels door koude

-          Letsels door warmte

-          Vervoer over korte afstand

-          Verband en hulpmiddelen

-          Kennismenselijklichaam