Cursusduur

1 DAG

Prijs

€135,-

Aantal deelnemers

6-10

Cursustijd

09:00-16:30

Cursusinhoud:
Ervaringen delen als ploegleider
Maken eigen scenario
Leiding geven aan een BHV ploeg
Trainen en voorbereiden BHV ploeg
Beheren en controleren alarmering
Beheren en controleren communicatiemiddelen
Table top
Verschillende procedures
Ontruimingsoefening

De BHV ploegleider heeft de afgelopen periode een BHV ploeg aangestuurd en de nodige ervaring opgedaan.

100%BHV gaat tijdens de herhalingsdag gaat in op de opgedane ervaringen en procedures worden doorgenomen en worden nieuwe scenario’s aangepakt.

Communicatiemiddelen worden doorgetraind, want deze maken tijdens de verschillende inzetten het verschil.