Cursusduur

2 DAGEN

Prijs

€375,-

Aantal deelnemers

6-10

Cursustijd

09:00-16:30

Cursusinhoud:
BHV beleid vertalen naar uitvoering
Toepassen wet en regelgeving
Leiding geven aan een BHV ploeg
Trainen en voorbereiden BHV ploeg
Beheren en controleren Alarmering
Beheren en controleren communicatiemiddelen
Table Top
Verschillende procedures
Ontruimingsoefening

Zijn er binnen uw organisatie meerdere BHV’ers actief en worden zij allemaal tegelijkertijd ingezet tijdens een incident, wie neemt dan de leiding?

De BHV ploegleider kan hierin uitkomst bieden. Tijdens de cursus zal de ploegleider leren op ‘afstand’ een beeld te krijgen van het incident of de calamiteit. BHV’ers moeten worden aangestuurd, hulpverleners worden opgevangen en overige lijnen binnen het bedrijf moeten worden opgestart en uitgezet.

De BHV ploegleider heeft een zeer belangrijke taak en moet zorgen voor duidelijkheid en een efficiënte inzet tijdens het incident of de calamiteit.